کارخانه محصولات غذایی صدک
کارخانه محصولات غذایی صدک

با محصولات متنوع صدک بیشتر آشنا شوید

صدک بیش از 100 نوع محصول متنوع تولید می کند که در زیر می توانید با ویژگی های هر یک از محصولات آشنا گردید.


بارگذاری
سوسیس کوکتل معمولی
Sadak Co-سوسیس کوکتل معمولی
سوسیس مرغ
Sadak Co-سوسیس مرغ
سوسیس ویژه
Sadak Co-سوسیس ویژه
سوسیس آلمانی
Sadak Co-سوسیس آلمانی
سوسیس هات داگ
Sadak Co-سوسیس هات داگ
سوسیس کوکتل مخصوص
Sadak Co-سوسیس کوکتل مخصوص
کراکف پنیر
Sadak Co-کراکف پنیر
Loading