کارخانه محصولات غذایی صدک
کارخانه محصولات غذایی صدک

با محصولات متنوع صدک بیشتر آشنا شوید

صدک بیش از 100 نوع محصول متنوع تولید می کند که در زیر می توانید با ویژگی های هر یک از محصولات آشنا گردید.


بارگذاری
کالباس لیونر ممتاز
Sadak Co-کالباس لیونر ممتاز
کالباس قارچ مرغ ممتاز
Sadak Co-کالباس قارچ مرغ ممتاز
کالباس مرغ
Sadak Co-کالباس مرغ
ژامبون مرغ 90%
Sadak Co-ژامبون مرغ 90%
کالباس خشک
Sadak Co-کالباس خشک
کالباس خشک تنوری
Sadak Co-کالباس خشک تنوری
ژامبون گوشت
Sadak Co-ژامبون گوشت
کالباس لیونر 60%
Sadak Co-کالباس لیونر 60%
ژامبون گوشت و مرغ 90%
Sadak Co-ژامبون گوشت و مرغ 90%
کالباس مخصوص 70%
Sadak Co-کالباس مخصوص 70%
کالباس پپرونی
Sadak Co-کالباس پپرونی
کالباس سالامی
Sadak Co-کالباس سالامی
Loading