کارخانه محصولات غذایی صدک
کارخانه محصولات غذایی صدک

با محصولات متنوع صدک بیشتر آشنا شوید

صدک بیش از 100 نوع محصول متنوع تولید می کند که در زیر می توانید با ویژگی های هر یک از محصولات آشنا گردید.


بارگذاری
تاپ برگر گوشت 90%
Sadak Co-تاپ برگر گوشت 90%
مرغ برگر 75%
Sadak Co-مرغ برگر 75%
همبرگر ویژه گوشت 75%
Sadak Co-همبرگر ویژه گوشت 75%
مرغ برگر
Sadak Co-مرغ برگر
همبرگر ممتاز 60%
Sadak Co-همبرگر ممتاز 60%
برگر زغالی 90%
Sadak Co-برگر زغالی 90%
لقمه برگر 30%
Sadak Co-لقمه برگر 30%
همبرگر ممتاز 60% با گوشت گوسفند
Sadak Co-همبرگر ممتاز 60% با گوشت گوسفند
بوقلمون برگر
Sadak Co-بوقلمون برگر
پنیر برگر
Sadak Co-پنیر برگر
همبرگر خانواده 30%
Sadak Co-همبرگر خانواده 30%
لقمه برگر 60%
Sadak Co-لقمه برگر 60%
Loading