کارخانه محصولات غذایی صدک
کارخانه محصولات غذایی صدک

با محصولات متنوع صدک بیشتر آشنا شوید

صدک بیش از 100 نوع محصول متنوع تولید می کند که در زیر می توانید با ویژگی های هر یک از محصولات آشنا گردید.


بارگذاری
مایونز تکنفره
Sadak Co-مایونز تکنفره
مایونز لیوانی 180 گرمی
Sadak Co-مایونز لیوانی 180 گرمی
مایونز 250 گرمی
Sadak Co-مایونز 250 گرمی
مایونز 700 گرمی
Sadak Co-مایونز 700 گرمی
مایونز 300 گرمی موشکی
Sadak Co-مایونز 300 گرمی موشکی
مایونز 900 گرمی
Sadak Co-مایونز 900 گرمی
مایونز 2 کیلویی کم چرب
Sadak Co-مایونز 2 کیلویی کم چرب
مایونز 7.5 کیلویی
Sadak Co-مایونز 7.5 کیلویی
مایونز 8 کیلویی کم چرب
Sadak Co-مایونز 8 کیلویی کم چرب
مایونز 8 کیلیویی پر چرب
Sadak Co-مایونز 8 کیلیویی پر چرب
سس مایونز 2 کیلویی پر چرب
Sadak Co-سس مایونز 2 کیلویی پر چرب
سس کچاپ تند یکنفره
Sadak Co-سس کچاپ تند یکنفره
سس کچاپ تند 350 گرمی
Sadak Co-سس کچاپ تند 350 گرمی
سس کچاپ 400 گرمی
Sadak Co-سس کچاپ 400 گرمی
سس کچاپ تکنفره
Sadak Co-سس کچاپ تکنفره
سس کچاپ 300 گرمی
Sadak Co-سس کچاپ 300 گرمی
سس کچاپ 2 کیلویی
Sadak Co-سس کچاپ 2 کیلویی
سس کچاپ 8 کیلویی
Sadak Co-سس کچاپ 8 کیلویی
سس فلفلی تکنفره
Sadak Co-سس فلفلی تکنفره
سس فلفلی 300 گرمی
Sadak Co-سس فلفلی 300 گرمی
سس فلفلی 8 کیلویی
Sadak Co-سس فلفلی 8 کیلویی
سس فرانسوی تک نفره
Sadak Co-سس فرانسوی تک نفره
سس فرانسوی 300 گرمی
Sadak Co-سس فرانسوی 300 گرمی
سس فرانسوی 450 گرمی
Sadak Co-سس فرانسوی 450 گرمی
Loading