کارخانه محصولات غذایی صدک
کارخانه محصولات غذایی صدک

با محصولات متنوع صدک بیشتر آشنا شوید

صدک بیش از 100 نوع محصول متنوع تولید می کند که در زیر می توانید با ویژگی های هر یک از محصولات آشنا گردید.


بارگذاری
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند
Sadak Co-گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند
گوشت چرخ کرده گوساله
Sadak Co-گوشت چرخ کرده گوساله
Loading