کارخانه محصولات غذایی صدک
کارخانه محصولات غذایی صدک

با محصولات متنوع صدک بیشتر آشنا شوید

صدک بیش از 100 نوع محصول متنوع تولید می کند که در زیر می توانید با ویژگی های هر یک از محصولات آشنا گردید.


بارگذاری
تاپ برگر گوشت 90%
Sadak Co-تاپ برگر گوشت 90%
مرغ برگر 75%
Sadak Co-مرغ برگر 75%
همبرگر ویژه گوشت 75%
Sadak Co-همبرگر ویژه گوشت 75%
مرغ برگر
Sadak Co-مرغ برگر
همبرگر ممتاز 60%
Sadak Co-همبرگر ممتاز 60%
کالباس لیونر ممتاز
Sadak Co-کالباس لیونر ممتاز
کالباس قارچ مرغ ممتاز
Sadak Co-کالباس قارچ مرغ ممتاز
کالباس مرغ
Sadak Co-کالباس مرغ
سوسیس کوکتل معمولی
Sadak Co-سوسیس کوکتل معمولی
سوسیس مرغ
Sadak Co-سوسیس مرغ
سوسیس ویژه
Sadak Co-سوسیس ویژه
سوسیس آلمانی
Sadak Co-سوسیس آلمانی
سوسیس هات داگ
Sadak Co-سوسیس هات داگ
فیله مرغ سوخاری
Sadak Co-فیله مرغ سوخاری
ژامبون مرغ 90%
Sadak Co-ژامبون مرغ 90%
ناگت مرغ 250 گرمی
Sadak Co-ناگت مرغ 250 گرمی
برگر زغالی 90%
Sadak Co-برگر زغالی 90%
سوسیس کوکتل مخصوص
Sadak Co-سوسیس کوکتل مخصوص
کراکف پنیر
Sadak Co-کراکف پنیر
لقمه برگر 30%
Sadak Co-لقمه برگر 30%
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند
Sadak Co-گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند
گوشت چرخ کرده گوساله
Sadak Co-گوشت چرخ کرده گوساله
کالباس خشک
Sadak Co-کالباس خشک
کالباس خشک تنوری
Sadak Co-کالباس خشک تنوری
ژامبون گوشت
Sadak Co-ژامبون گوشت
فلافل
Sadak Co-فلافل
شنیتسل مرغ
Sadak Co-شنیتسل مرغ
کالباس لیونر 60%
Sadak Co-کالباس لیونر 60%
ژامبون گوشت و مرغ 90%
Sadak Co-ژامبون گوشت و مرغ 90%
کالباس مخصوص 70%
Sadak Co-کالباس مخصوص 70%
جوجه کباب لاری
Sadak Co-جوجه کباب لاری
کباب مخصوص ضخیم
Sadak Co-کباب مخصوص ضخیم
ناگت قارچ و مرغ 1000
Sadak Co-ناگت قارچ و مرغ 1000
کالباس پپرونی
Sadak Co-کالباس پپرونی
کالباس سالامی
Sadak Co-کالباس سالامی
کتلت گوشت
Sadak Co-کتلت گوشت
کباب لقمه مرغ 70%
Sadak Co-کباب لقمه مرغ 70%
کباب لقمه مخصوص گوشت 70%
Sadak Co-کباب لقمه مخصوص گوشت 70%
ناگت گوشت 250 گرمی
Sadak Co-ناگت گوشت 250 گرمی
ناگت بوقلمون 250 گرمی
Sadak Co-ناگت بوقلمون 250 گرمی
جوجه کباب بدون استخوان
Sadak Co-جوجه کباب  بدون استخوان
کتف کبابی زعفرانی
Sadak Co-کتف کبابی  زعفرانی
مینی پیتزا گوشت و قارچ
Sadak Co-مینی پیتزا گوشت و قارچ
مینی پیتزا مخصوص
Sadak Co-مینی پیتزا مخصوص
پیتزا مخصوص
Sadak Co-پیتزا مخصوص
همبرگر ممتاز 60% با گوشت گوسفند
Sadak Co-همبرگر ممتاز 60% با گوشت گوسفند
بوقلمون برگر
Sadak Co-بوقلمون برگر
پنیر برگر
Sadak Co-پنیر برگر
همبرگر خانواده 30%
Sadak Co-همبرگر خانواده 30%
لقمه برگر 60%
Sadak Co-لقمه برگر 60%
مایونز تکنفره
Sadak Co-مایونز تکنفره
مایونز لیوانی 180 گرمی
Sadak Co-مایونز لیوانی 180 گرمی
مایونز 250 گرمی
Sadak Co-مایونز 250 گرمی
مایونز 700 گرمی
Sadak Co-مایونز 700 گرمی
مایونز 300 گرمی موشکی
Sadak Co-مایونز 300 گرمی موشکی
مایونز 900 گرمی
Sadak Co-مایونز 900 گرمی
مایونز 2 کیلویی کم چرب
Sadak Co-مایونز 2 کیلویی کم چرب
مایونز 7.5 کیلویی
Sadak Co-مایونز 7.5 کیلویی
مایونز 8 کیلویی کم چرب
Sadak Co-مایونز 8 کیلویی کم چرب
مایونز 8 کیلیویی پر چرب
Sadak Co-مایونز 8 کیلیویی پر چرب
سس مایونز 2 کیلویی پر چرب
Sadak Co-سس مایونز 2 کیلویی پر چرب
سس کچاپ تند یکنفره
Sadak Co-سس کچاپ تند یکنفره
سس کچاپ تند 350 گرمی
Sadak Co-سس کچاپ تند 350 گرمی
سس کچاپ 400 گرمی
Sadak Co-سس کچاپ 400 گرمی
سس کچاپ تکنفره
Sadak Co-سس کچاپ تکنفره
سس کچاپ 300 گرمی
Sadak Co-سس کچاپ 300 گرمی
سس کچاپ 2 کیلویی
Sadak Co-سس کچاپ 2 کیلویی
سس کچاپ 8 کیلویی
Sadak Co-سس کچاپ 8 کیلویی
سس فلفلی تکنفره
Sadak Co-سس فلفلی تکنفره
سس فلفلی 300 گرمی
Sadak Co-سس فلفلی 300 گرمی
سس فلفلی 8 کیلویی
Sadak Co-سس فلفلی 8 کیلویی
سس فرانسوی تک نفره
Sadak Co-سس فرانسوی تک نفره
سس فرانسوی 300 گرمی
Sadak Co-سس فرانسوی 300 گرمی
سس فرانسوی 450 گرمی
Sadak Co-سس فرانسوی 450 گرمی
ناگت قارچ و مرغ 500
Sadak Co-ناگت قارچ و مرغ 500
ناگت مرغ 1000گرمی
Sadak Co-ناگت مرغ 1000گرمی
ناگت مرغ 500 گرمی
Sadak Co-ناگت مرغ 500 گرمی
Loading