تماس با صدک

sadak صدک

کارخانه:

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان پنجم، خیابان پژوهش شمالی، خیابان ۳۰۲
شماره تماس: ۰۷۱۳۷۷۴۲۴۰۱

مراکز پخش :

شیراز:
بلوار سرداران، بلوار بازرگان، نبش فیض
شماره تماس: ۰۷۱۳۷۳۲۹۸۸۶

مشهد:
روبروی توس ۱۷۶ پلاک ۱۰۴
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۷۷۶۷۷۱

کرمان:
شرف آباد، روبروی کوچه ۱۳ و ۱۵، جنب پسته مختاری
شماره تماس : ۰۳۴۳۲۷۱۹۴۳۱

بندرعباس:
میدان تره بار سابق، جنب ایستگاه کهنوج
شماره تماس : ۰۷۶۳۳۷۱۰۱۸۲

فرم تماس: